TUR TIL PRESTØYA 

 

Prestøya ligger i landskapsvernområdet og er en del av skjærgårdsparken. Øya har et spennende og artsrikt planteliv som vi fikk oppleve en del av. Øya har vært beite for husdyr opp gjennom tidene, og tradisjonen med å svi gras og lyng har vært levende helt til vår tid. Det finnes fornminner her ute, og mange bruker øya i forbindelse med rekreasjon og friluftsliv.

 Guider på turen var: Håvard og Alf Jacob Nilsen, Leif Dybing og Knut Ulland

 

Avgang fra Festervoll

Orientering om opplegget ved Svein Harald Olsen

Kolerakirkegården på Prestøya med grava til sjømannen Bergstrøm

"Balder", skipet som søkte nødhavn ved Prestøya

Leif Dybing forteller om sjømann Bergstrøm og skipets historie

Orientering om Prestøya landskapsvernområde skjærgårdspark

Knut Ulland forteller om bruken av øya før og nå, beiting og sviing

Alf Jacob og Håvard Nilsen orienterer om plantelivet på Prestøya

Alf Jacob Nilsen forteller om Prestøyas rike flora

Håvard Nilsen har skrevet masteroppgaver på plantelivet i Hidras skjærgård

Turdeltagerne får et innblikk i artsmangfoldet gjennom praktisk feltarbeid.

Her gjelder det å bruke øynene godt

Håvard Nilsen viser hvordan feltarbeidet skal gjøres

Deltagerne deles i tre grupper og undersøker hver sitt område

...denne arten har vi ikke på lista

Nøkkerose

Rome

Klokkelyng

Innsatsen er stor blant deltagerne

Håvard Nilsen gjennomgår resultatene fra de ulike gruppene

På vandring mot toppen av Prestøya

Utsikt mot vest, Berefjord, Tele og Åna Sira

Havet former landskapet

Utsikt mot sør og Rossøy fyrlykt

Alle samlet på toppen av Prestøya

Prestøya har en spennende natur og flora