I OLAV OMLANDS FOTSPOR

                

I 2009 var det 100 år siden kunstneren Olav Omland ble født. Gjennom et langt kunstnerliv var Olav Omland med på å sette Hidra på det kulrurelle norgeskartet. Omland skrev vakre sanger og dikt, men det er framfor alt gjennom de mange maleriene med motiver fra Hidra han daglig gleder folk med sine kunstneriske arbeider. 

Den var derfor naturlig at den  første turen i 2009 ble  "En kulturell vandring i kunstneren Olav Omlands fotspor" Turen som startet ved kunstnerens hjem på Omland den 28. juni i strålende solkskinn.

 

"En kulturell vandring i kunstneren Olav Omlands fotspor" 

Tone Omland var guide under vandringen i Olav Omlands fotspor.

 

Vandringen startet ved kunstnerens hjem.

 

Her hadde Olav Omland sitt atelier og galleri.

Vallås med utsikt over Kirkehamn.

Herfra malte Omland flere av sine bilder.

 

Det nyebyggefeltet har forandret mye av landskapet på Vallås

På vei ned i Lunden hvor Olav malte mange av sine bilder.

I Lunden over Kirkehamn leste Tone Omland fra farens dikt.

Den gamle stien fra Vallås mot Kirkehamn.

 

Terje Johannessen fortalte om Prestegårdens historie.

 

Leif Dybing fortalte om kirken og presteskyss i gammel tid.

 

Fra Prestegårdsbrygga malte Olav Omland dette bildet.

 

Bebyggelsen i Kirkehamn har inspirert mange kunstnere opp gjennom tidene.

Isbua Restaurant med Galler Omland i Kirkehamn.

 

Vandringen endte på Galleri Omland som nå ligger i 2.etasje på Isbua.