TURER OG AKTIVITETER

Kjellenes

Den 27. juli 2011 ble det arangert kulturhistoris vandring til Kjellenes. Omlag 70 personer møtte fram. Guider og naturloser var Alf Ulland, Leif Dybing og Nils Olav Vågen. For mer opplysninger og bilder fra turen klikk her:

 

 

Laugøya

Foreningen har i flere år arrangert kulturhistoriske vandringer i Kirkehamn. Mange fastboende og turister har benyttet anledningen til å bli bedre kjent med sitt nærmiljø. Sommeren 2010 arrangerte vi to slike vandringer. 27. juni gikk turen til Laugøya utenfor Kirkehamn hvor de mange fremmøtte fikk nærmere kjennskap til øyas mangfoldige flora og spennende kulturlandskap. Guider var Ove Larsen, Leif Dybing og Alf Ulland.

 

 

Hågåsen

27. juli ble det historisk vandring til Hågåsen - et kjent utfartsmål som både har et vakkert kulturlandskap, storslått utsikt og et kystbatteri fra 2. verdenskrig. Nils Olav Vågen var guide på turen og vi fikk høre mye interessant om det som foregikk her under krigen.

 

 

 

Aktiviteter i 2009

               

I 2009 arangerte foreningen to turer i Kirkehamnområdet.  Den ene var en  "En kulturell vandring i kunstneren Olav Omlands fotspor"

Den andre gikk til Prestøya landskapsvernområde der vi fikk oppleve det spennende plantelivet  og litt av den spennende kulturhistorien i området.