INNSPILL TIL PLANARBEID

Dokumentene er i PDF format. For å kunne lese PDF filer trenger du et hjelpeprogram.

Programmet  kan lastes ned fra Adobe. For å laste ned kan du klikke på denne knappen: 

 

Foreningen har gitt innspill til følgende saker:

• Reguleringsplan for "Krossen-området" VEDR. OPPSTART AV PLANARBEID FOR KROSSEN I KIRKEHAMN, HIDRA
• Reguleringsplan for "SolIi-feltet" KOMMENTAR TIL PLANER FOR KIRKEHAMN-OMRÅDET
• Reguleringsplan for veistrekningen Festervoll, Osmundstø, Kongsnavn. VARSEL OM REGULERINGSPLAN FOR FESTERVOLL, OSMUNDSTØ, KONGSHAVN
• Opparbeidelse av "Valåsfeltet", tilrettelegging for bruk av gamle turstier og ferdselsveier. VEDR. OPPARBEIDELSE AV VALÅSFELTET, HIDRA 
•  Arbeidet med revidering av kystsoneplanen. INNSPILL TIL REVIDERING AV KYSTSONEPLANEN.

• Forslag til bruk av kommunal brygge, -Tyskerbrygga. FORSLAG TIL BRUK AV KOMMUNAL BRYGGE OG LAGERBYGNING I KIRKEHAMN

• Klage over vedtak i US-sak 017/09.  SØKNAD OM OPPFØRING AV TO VERTIKALDELTE BOLIGER PÅ FESTERVOLL, HIDRA

• Foreningen har deltatt i komité for utarbeiding av forslag til offentlige veinavn på Hidra.