HISTORIE

Etter hvert vil det ble lagt ut bilder og tekster med tilknytning til Kirkehamns historie

Under  ser vi den hittil eldste kjente avbildningen fra Kirkehamn. Tegningen er laget i 1672 av av Johan Petri Cortemünde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du kan lese mer om Cortemünde og seilasen han deltok i her:   En bekvem havn, kaldet Hitterĝ