AKTUELT

AKTUELT
• Innspill til ny bruk av lagerbygning på den
kommunale kaia i Kirkehamn - "Tyskebrygga".
• Utvikling av internett-side: www.kirkehamn.net
• Åpen temakveld
• Planlegging av guidet tur i landskapsvernområdet
• Innspill ved rullering av Kystsoneplan 2009.