INNSPILL TIL PLANARBEID

AKTIVTETER OG TURER           

 

AKTUELT

HISTORIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,

 
 

 

AKTUELT 2011

Onsdag 27. juli kl. 16.00 - Kulturhistorisk vandring til Kjellenes. Møt opp ved krysset til Ullandsveien. Båtskyss fra Råja til Kjellenes.Få kjennskap til gammel bosetting - jernaldergrav - østersproduksjon - ”Slaget ved Kjellenes”i 1808 - sauebeite - bakeri - badeplass.

Rullering av kystsoneplanen - oppfølging av tidligere innspill overfor kommune og fylke.

Innspill over for Kystverket for bevaring av fyrlyktene i Kirkehamn og på Rossøya.

Lørdag 17. sept. kl. 12.00 -- SEMINAR I KIRKEHAMN

”Byggeskikk i verdifullt landskap ” Hvordan kan privatpersoner, utbyggere, håndverkere og kommunen bidra til at uthavner som Rasvåg og Kirkehamn også i framtida kan beholde sitt særpreg ? Fylkeskonservator og representanter fra kommunen deltar.

- Åpent for alle - meld deg på allerede nå! - 

                     Hus og sjøbuer i Habnen

 

FORENINGENS FORMÅL

  • Formidling av Kirkehamns historie, kultur og tradisjoner    
  • Bevistgjøring på de natur- og miljømessige kvalitetene som ligger i Kirkehamnområdet.
  • Gi innspill til offentlig og privat planarbeid som vedgår området.
  • Arbeide for utvikling av et godt bomiljø for fastboende og turister.

Foto: Svein Harald Olsen

Kirkehamn Miljø og Kulturhistoriske Forening ønsker å arbeide for større bevisstgjøring omkring det unike nærmiljøet vi er omgitt av. Natur, bygningsmiljø og kulturlandskap er en del av vår arv som gir grunnlag for bosetting og turisme.


INNSPILL TIL PLANARBEID

Kirkehamn er omgitt av en mektig og vakker natur. Store deler av Kirkehamn har et unikt kulturlandskap og et bygningsmiljø av høy arkitektonisk- og kulturhistorisk verdi. Det er dette som har gitt stedet sitt særpreg.
Vår forening er sterkt opptatt av Kirkehamns utvikling og mener at nye reguleringsplaner må sikre at stedets karakteristiske bygningsmiljø og kulturlandskap ikke blir ødelagt av mer eller mindre tilfeldige utbygginger og inngrep. Dessverre har flere store byggeprosjekter og planer blitt vurdert isolert uten hensyn til omgivelser og lokale tradisjoner.
Reguleringsplaner for må derfor ta utgangspunkt i og tilpasses eksisterende bebyggelse og kulturlandskap. Størrelse på bebyggelse, arkitektur og materialvalg er viktige faktorer for å beholde Kirkehamns særpreg inn i en ny tid.
Bygningsmiljøet i området består i dag av ulike stilarter som samlet gir et helhetlig sørlandsk preg. Mange hus er stilmessig godt bevart, flere er tilbakeført til sitt opprinnelige utseende, mens andre er blitt påbygd og "modernisert" med blandet utfall. Vi ser i dagen økt forståelse for å ta hensyn til opprinnelig bygningsmiljø og kulturlandskap.

Foreningen vil også fremheve betydningen av at det finnes åpne områder ut mot sjøen mellom bebyggelsen og at ikke alt av resterende strandlinje bebygges av hus, sjøbuer og brygger.

Kirkehamn Miljø og Kulturhistoriske Forening vil i løpet av høsten 2008 legge ut mer informasjon på vår nettside. Her vil man også kunne lese uttalelser gitt i ulike saker, glimt fra Kirkehamns historie og tradisjoner, bilder, turistinformasjon, serverdigheter, tips i forbindelse med restaurering og aktuelle linker.
Vi er også svært interesserte i å få innspill og forslag til saker som foreningen burde engasjere seg i. Har du synspunkter på det vi jobber med eller gode ideer - ta kontakt!

Foto: Svein Harald Olsen

  

Kirkehamn
Miljø og Kulturhistoriske Forening


Kirkehamn 4432 Hidrasund


www.kirkehamn.net 


E-post: post@kirkehamn.net

 
Tlf. +47 906 83211 


Bankkonto: 3030.33.30557

      MEDLEM
Ønsker du å støtte vårt arbeid? 


Både fastboende og turister kan bli medlem i foreningen? 

Det koster 100 kr. i året. Ta kontakt - vi sender deg giro eller du kan betale direkte til vår bankkonto 3030.33.30557.

FORENINGENS ARBEIDSGRUPPE I 2015
Svein Harald Olsen - Alf Ulland - Leif Dybing - Liv Fles Dybing - Kjell Ringsbye - Anne Brit Ringsbye